013 5056033     info@kabu.nl

SPECIFICEREN

Investeren in specificeren geeft als resultaat betere communicatie en een efficiënt bouwproces.

Kabu werkt veelal op basis van hybride specificeren. Hybride specificeren geschiedt op basis van:

  • Functioneel specificeren;
  • Prestatiegericht specificeren;
  • Technisch specificeren.

Op deze manier zijn uw doelstellingen en ambities optimaal te vertalen in de volgende output:

  • Programma van Eisen (PVE)
  • een vraagspecificatie UAV-GC
  • een Stabu² bestek
  • een Stabu Bouwbreed project-/gebouwdossier
  • een technische omschrijving