013 5056033     info@kabu.nl

EISENANALYSE GEINTEGREERD CONTRACT

EISENANALYSE GEINTEGREERD CONTRACT

“Aantonen dat u als opdrachtnemer voldoet aan de eisen in de vraagspecificatie”

Complexe bouwprocessen beheersbaar maken; is vaak een uitdaging met een geïntegreerd contract. Het begint met een analyse van alle eisen die opgesteld zijn door de opdrachtgever. Binnen dit speelveld voert u tenslotte het project uit.

Om tot verificatie en validatie van de eisen te komen, doen wij het volgende:
• We analyseren de vraag: welke documenten liggen er, wat zijn de harde eisen?
• We onderzoeken of alle technische- en prestatie-eisen wel realistisch zijn. Kan de opdrachtnemer binnen de gestelde kaders de vraag naar behoren uitvoeren?
• In overleg met de opdrachtnemer spreken we hoe hij aantoont dat een project voldoet aan de opgenomen eisen;
• Onze bevindingen leggen we vast in een adviesrapport, waarmee u als opdrachtnemer uw kwaliteitsplan kunt invullen.

In een UAV-gc-contract bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de kwaliteit en de borging ervan. Die kwaliteit al aan de voorkant aantonen bij uw opdrachtgever, zorgt voor een soepel verloop van het bouwproces.