Skip to main content

Aanbesteden

Innovatief aanbesteden

“Uw ambities omzetten in resultaat en daarmee de markt uitdagen. Dát is onze uitdaging!”

Een heldere, doelgerichte uitvraag om de markt mee op te komen. Kabu zorgt er samen met u als opdrachtgever en de betrokken stakeholders voor dat die duidelijke uitvraag er komt. In alle varianten van een DBM-contract. Wij schrijven niet alleen die uitvraag; maar coachen gedurende het (aanbestedings)proces het team. Zo dragen we onze kennis over naar uw organisatie.

Innovatief aanbesteden met Kabu gaat als volgt:
• Samen met de stakeholders stellen we het tenderteam samen;
• Vervolgens stellen we met het tenderteam de behoefte, het doel en de ambitie vast;
• Samen bepalen we de inkoopstrategie en contractvorm;
• We stellen de documenten voor de uitvraag op zoals de vraagspecificatie, de aanbestedingsleidraad incl. EMVI criteria en de overeenkomsten;
• Doorlopen met het tenderteam de selectiefase, dialoogfase en gunningsfase;
• We beoordelen de inschrijvingen;
• Zodat we aan het eind de juiste partij kunnen contracteren voor uw project!

De ervaring leert ons dat steeds meer aanbestedingen  worden gegund met de nadruk op kwaliteit. Kabu is hierin de verbindende schakel tussen u als opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Screening aanbestedingsstukken

“Een weloverwogen keuze, gebaseerd op de juiste feiten en risico’s”

De aanbestedingsstukken zijn op de mat gevallen; en u overweegt om in te schrijven. Twijfelt u nog? Kabu beoordeelt de ingekomen aanbestedingsstukken, waarbij de risico’s voor u als opdrachtnemers zichtbaar maken. Zo kunt u, eventueel samen met ons, op basis van de juiste informatie en inzichten bepalen of inschrijven zinvol is.

Screening van de aanbestedingsstukken pakken wij als volgt aan:
We doen een uitgebreide analyse van de aanbestedingsstukken, zoals de uitnodigingsbrief, de leidraad, aannemingsovereenkomst en de modelovereenkomst;
Vervolgens helpen wij u met het stellen van de juiste vragen aan de opdrachtgever. Zijn bepaalde zaken wettelijk gezien niet toelaatbaar? Dan kunnen wij uw belangen behartigen richting de opdrachtgever;
We vatten al onze bevindingen samen in een rapport, zodat u als inschrijver kunt bepalen of u meedoet aan de aanbesteding.

Met deze screening van de aanbestedingsstukken kunt u een weloverwogen keuze maken. Zo investeert u alleen in aanbestedingen die écht relevant voor u zijn.

Traditioneel aanbesteden

“Met uiterste zorgvuldigheid de risico’s beperken. Daar staan we voor”

Een heldere, doelgerichte uitvraag om de markt mee op te komen. Kabu zorgt er samen met u als opdrachtgever en de betrokken stakeholders voor dat die duidelijke uitvraag er komt. Ook voor een traditionele aanbesteding. Samen met u als opdrachtgever komen we tot optimale contractstukken. Vervolgens ondersteunen we u in het komen tot een zorgvuldig afgewogen besluit met betrekking tot de gunning van de opdracht.

Dat werkt als volgt:
• We beginnen, nadat alle wensen en behoeften duidelijk zijn, met het opstellen van de contractstukken (bestek, aanbestedingsleidraad en overeenkomst), of we voeren een controle uit op de bestaande contractstukken als second-opinion;
• Samen met u doorlopen we de selectiefase en de gunningsfase;
• We beoordelen de inschrijvingen en delen onze bevindingen, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen;
• We eindigen met de contractering van een partij op basis van de meest voordelige inschrijving.

Goed om te weten: ook na de gunning staan we voor u klaar om u te ondersteunen in het proces!