013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

INNOVATIEF AANBESTEDEN

Uw ambities omzetten in resultaat, dat is onze uitdaging!

Kabu werkt samen met u (en andere stakeholders) om tot een heldere doelgerichte uitvraag te komen. Wij coachen het proces zodanig dat er kennis overdracht kan plaatsvinden naar uw organisatie.

Werkwijze Kabu:

  • Samenstellen tenderteam met stakeholders;
  • Vaststellen behoefte, doel en ambitie;
  • Bepalen inkoopstrategie en contractvorm;
  • Opstellen uitvraag documenten;
  • Doorlopen selectiefase, dialoogfase en gunningsfase;
  • Beoordelen inschrijvingen;
  • Contracteren;

Kabu heeft ervaring met de meest uiteenlopende aanbestedingsvormen van traditioneel t/m Design, Build and Maintain.

Uniek is bijvoorbeeld onze aanbesteding met een 100% gunning op kwaliteit. (binnen een budgetplafond) klik hier voor de factsheet

Wij als adviseur zijn de verbindende schakel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
NEEM NU CONTACT OP