013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

TRADITIONEEL AANBESTEDEN

Met gepaste zorgvuldigheid, de risico’s beperken.

Kabu werkt samen met u om te komen tot optimale contractstukken. Vervolgens ondersteunen we u in het komen tot een zorgvuldig afgewogen gunningsbesluit.

Werkwijze Kabu:

  • Opstellen contractstukken (bestek, aanbestedingsleidraad en overeenkomst) of toetsing reeds aanwezige contractstukken;
  • Doorlopen selectiefase en gunningsfase;
  • Beoordelen inschrijvingen;
  • Contracteren;

Kabu heeft ervaring met de meest uiteenlopende projecten.

Zie ook onze portfolio pagina.

Ook na gunning staan we klaar om ondersteuning te verlenen. Kabu als helpdesk!

 
NEEM NU CONTACT OP