013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier:
Kabu

BRANDPREVENTIE TOETSING

“Effectief reduceren van risico’s op het gebied van brandveiligheid”

Misschien wel één van de belangrijkste eisen aan een pand is de brandpreventie. Niet voor niets bestaan er vele regels over waaraan een pand moet voldoen. Ook u wilt uiteraard zo min mogelijk risico’s op dit gebied; vanwege de aansprakelijkheid, maar ook voor uzelf. Laat Kabu daarom een toets uitvoeren op de brandpreventieregels. Wij werken daarvoor samen met enkele experts op dit gebied.

Brandpreventie toetsen wij als volgt:
• We analyseren het ontwerp op het onderdeel brandveiligheid;
• En toetsen uw ontwerp op het bouwbesluit, onder andere op zaken als brandoverslag, vluchtroutes, vuurbelasting etc.;
• Aanvullend kunnen we ook toetsen op doorstroom- en opvangcapaciteit, CFD-berekeningen, RWA-berekeningen en beheersbaarheid van brand;
• U ontvangt van ons een adviesrapport met de te nemen maatregelen op detailniveau;
• Deze maatregelen voert u door in het ontwerp en dient u in bij de vergunningsaanvraag.

Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Zorg dus dat uw brandpreventiemaatregelen in orde zijn!
NEEM NU CONTACT OP