013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier:
Kabu

MILIEUPRESTATIE TOETSING

“Groene rekeninstrumenten: denken aan de toekomst”

Toetsing van de milieuprestatie voor uw bouwproject is onderdeel van het bouwbesluit. Het milieu wordt belangrijker, en daarmee ook de keuze van materialen. Kabu toetst uw ontwerp aan het bouwbesluit, zodat u zeker weet dat uw ontwerp voldoet aan de minimale milieuprestatie. Daarbij geven wij ook advies, zodat u een milieubewuste, verantwoorde keuze kunt maken.

Deze toets pakken we als volgt aan:
• Op basis van de ontwerptekeningen stellen wij een offerte op;
• Vervolgens voeren wij een toets op maat uit op de milieuprestatie: gebouwkenmerken, milieueffecten etc.;
• Onze bevindingen leggen we vast in een milieuprofiel;
• Concluderend stellen wij een ‘schaduwprijs’ op: welke (fictieve) kosten moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken?

Tip! Sinds een paar jaar is een milieuprestatieberekening verplichting bij elke omgevingsaanvraag!
NEEM NU CONTACT OP