013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier:
Kabu

DESIGN BUILD (MAINTAIN) OVEREENKOMST

“Een overeenkomst waar geen twijfel over bestaat”

DBM-overeenkomsten, of een variant hierop, zijn aan de orde van de dag. Bij steeds meer contracten ligt de verantwoordelijkheid voor ontwerp, bouw en onderhoud bij dezelfde uitvoerende partij. Als opdrachtgever wilt u dus op voorhand perfect vastgelegd hebben wat u nu eigenlijk wilt, aan welke kwaliteit je gebouw moet voldoen, en welke specificaties het pand kent. Kabu zorgt ervoor dat die overeenkomst compleet, en afgestemd is op de vraagspecificatie, zodat nergens twijfel over kan ontstaan.

Dat doen wij als volgt:
• We beginnen met inlezen in het project: wat wordt er gebouwd, wie zijn er betrokken, wat zijn de kwaliteitseisen?;
• Vervolgens analyseren we de contractstukken;
• Aansluitend stellen we de wensen van u als klant vast;
• Op basis van alle verkregen informatie stellen wij de conceptovereenkomst op;
• De conceptovereenkomst nemen we met u door; zodat we daarna de definitieve overeenkomst kunnen aanleveren.

Tip! Er zijn verschillende varianten UAV-gc-contracten mogelijk. Als u onderhoud meeneemt in het contract, resulteert dat in een extra investering; maar ook in een betere kwaliteit. Wij stellen graag de onderhoudsbehoefte voor u vast!
NEEM NU CONTACT OP