013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier:
Kabu

REGISSEREND TOEZICHT

“Van een traditionele, naar een regisserende organisatie: wel zo efficiënt”

Toezicht houden op geïntegreerde contracten is anders dan toezicht voor een traditioneel contract. Kabu biedt – met name voor de corporatiesector – regisserend toezicht. Procesgestuurd; ook op de bouwplaats, om te toetsen of het kwaliteitsmanagement van de aannemer wel op orde is. Zo niet, dan weten onze regisserende toezichthouder precies wat er nodig is om dat te veranderen op professionele manier.

Regisserend toezicht, onze aanpak:
• Onze focus ligt op de beste kwaliteit, voor een juiste prijs;
• Onze toezichthouders begeleiden de toetsing en het acceptatieproces op een efficiënte manier;
• Onze toezichthouders versterken de dialoog voor een effectievere samenwerking;
• Regisserend toezicht leidt tot een beter risicomanagement. Onze toezichthouders regisseren het samenkomen van ontwerp, uitvoering, onderhoud en exploitatie.

Tip! Door het integraal benaderen van de opgave vanuit de opdrachtgever, de betrokken stakeholders en de opdrachtnemer, voorkomt u afstemmingsverliezen. En: er ontstaat een prettige samenwerking!

Resultaatgericht samenwerken (RGS)
“Een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting”

Resultaatgericht samenwerken richt zit op de langlopende overeenkomsten; zoals bij planmatige onderhoudsklussen. Kabu begeleidt u als opdrachtgever in dit proces, zodat geen enkele onderhoudsklus nog een als een verrassing komt. Dat resulteert in efficiëntie voor alle partijen!

Kabu hanteert de volgende aanpak:
• Het standaard stappenplan resultaatgericht samenwerken is het uitgangspunt;
• Op basis daarvan vormen wij bepaalde scenario’s en beoordelen wij de staat van onderhoud;
• Daaruit volgt een advies om de onderhoudsklus wel of niet aan te besteden;
• Aansluitend stelt Kabu het contract voor u op.

Door te focussen op de resultaatverplichting in plaats van de inspanningsverplichting wordt de opdrachtnemer vooraf beoordeeld op kwaliteit.
NEEM NU CONTACT OP