013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

STABU BOUWBREED SYSTEEMSPECIFICATIES

“Specificeren van een gebouw doet u tijdens de hele levenscyclus, van initiatief tot en met de sloop”

Een nieuwe manier van communiceren en specificeren in de bouw: dat is het Stabu bouwbreed project-/gebouwdossier. Kabu stelt op verschillende niveaus de eisen vast in een groeiend dossier; van abstract niveau (functionele eisen) tot een zeer gedetailleerd niveau op basis van de technische eisen. Uw product- en systeemspecificaties moeten ook meegenomen worden in het dossier. Daarom helpen we u graag met het opstellen van deze teksten. Het Kabu-gebouwdossier kan vervolgens gekoppeld worden aan BIM (Bouw Informatie Modellen). Samen bepalen we welke informatie van toegevoegde waarde is voor BIM.

Kabu stelt uw gebouwdossier op de volgende manier op:
• We beginnen met een voorbespreking;
• Vervolgens stellen we vast welke producten en systemen omschreven moeten worden;
• Wij stellen de conceptteksten op en bespreken deze met u;
• Nadat we het concept besproken hebben en alle opmerkingen verwerkt zijn, stellen we de specificaties definitief vast.

Kortom: Op de juiste manier omgaan met informatie – met maximale efficiëntie en effectiviteit – draait faalkosten de nek om!
NEEM NU CONTACT OP