Skip to main content

Managen

Directievoering

“Gegarandeerd een optimaal resultaat”

De directievoerder is de vertegenwoordiger van de opdrachtgever tijdens de realisatiefase van het bouwproject. Hij behartigt de belangen van de opdrachtgever en zorgt voor de dagelijkse aansturing van de aannemer tijdens de meest risicovolle fase van het project. Met een Kabu-directievoerder krijgt u precies wat u in de contracten heeft vastgelegd!

Onze aanpak:
• Onze directievoerders gaan proactief te werk;
• Ze zijn het grootste gedeelte van de dag op de bouwplaats te vinden. Daar gebeurt het tenslotte!;
• Ze hebben oog voor het gemeenschappelijk belang van alle partijen;
• Met hun persoonlijke aanpak kijken ze steeds hoe ze het uiterste voor u als opdrachtgever kunnen behalen.

Kortom: geen enkel traditioneel project kan zonder directievoerder. Kunnen wij helpen? Neem dan contact met ons op!

Regisserend toezicht

“Van een traditionele, naar een regisserende organisatie: wel zo efficiënt”

Toezicht houden op geïntegreerde contracten is anders dan toezicht voor een traditioneel contract. Kabu biedt – met name voor de corporatiesector – regisserend toezicht. Procesgestuurd; ook op de bouwplaats, om te toetsen of het kwaliteitsmanagement van de aannemer wel op orde is. Zo niet, dan weten onze regisserende toezichthouder precies wat er nodig is om dat te veranderen op professionele manier.

Regisserend toezicht, onze aanpak:
• Onze focus ligt op de beste kwaliteit, voor een juiste prijs;
• Onze toezichthouders begeleiden de toetsing en het acceptatieproces op een efficiënte manier;
• Onze toezichthouders versterken de dialoog voor een effectievere samenwerking;
• Regisserend toezicht leidt tot een beter risicomanagement. Onze toezichthouders regisseren het samenkomen van ontwerp, uitvoering, onderhoud en exploitatie.

Tip! Door het integraal benaderen van de opgave vanuit de opdrachtgever, de betrokken stakeholders en de opdrachtnemer, voorkomt u afstemmingsverliezen. En: er ontstaat een prettige samenwerking!

Resultaat gericht samenwerken (RGS)

“Een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting”

Resultaatgericht samenwerken richt zit op de langlopende samenwerkingen; o.a. bij planmatige onderhoud en investeringen. Kabu begeleidt u als opdrachtgever in dit proces, zodat bij onderhoudswerken de risico's worden geminimaliseerd en de focus op stijgende kwaliteit ligt met dalende kosten. Dat resulteert in efficiëntie voor alle partijen!

Kabu hanteert de volgende aanpak:
Het standaard stappenplan resultaatgericht samenwerken is het uitgangspunt;
We ondersteunen u in het definiëren van functionele specificaties o.b.v. de kwaliteitsuitgangspunten gekoppeld aan uw visie;
Op basis daarvan beoordelen wij de staat van onderhoud en vormen wij bepaalde scenario’s samen met de opdrachtnemer;
Daaruit volgt een advies waarbij we inzichtelijk maken welke onderhoudsingreep optimaal is;
Aansluitend stelt Kabu de benodigde overeenkomsten voor u op.

Door te focussen op de resultaatverplichting in plaats van de inspanningsverplichting wordt de opdrachtnemer verbonden aan de te behalen kwaliteit.