013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

INNOVATIEF AANBESTEDEN

“Uw ambities omzetten in resultaat en daarmee de markt uitdagen. Dát is onze uitdaging!”

Een heldere, doelgerichte uitvraag om de markt mee op te komen. Kabu zorgt er samen met u als opdrachtgever en de betrokken stakeholders voor dat die duidelijke uitvraag er komt. In alle varianten van een DBM-contract. Wij schrijven niet alleen die uitvraag; maar coachen gedurende het proces het team. Zo dragen we onze kennis over naar uw organisatie.

Innovatief aanbesteden met Kabu gaat als volgt:
• Samen met de stakeholders stellen we het tenderteam samen;
• Vervolgens stellen we met het tenderteam de behoefte, het doel en de ambitie vast;
• Samen bepalen we de inkoopstrategie en contractvorm;
• We stellen de documenten voor de uitvraag op;
• Doorlopen met het tenderteam de selectiefase, dialoogfase en gunningsfase;
• We beoordelen de inschrijvingen;
• Zodat we aan het eind de juiste partij kunnen contracteren voor uw project!

De ervaring leert ons dat meer aanbestedingen met een budgetplafond worden gegund op kwaliteit. Kabu is hierin de verbindende schakel tussen u als opdrachtgever en de opdrachtnemer.
NEEM NU CONTACT OP