013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

TRADITIONEEL AANBESTEDEN

“Met uiterste zorgvuldigheid de risico’s beperken. Daar staan we voor”

Een heldere, doelgerichte uitvraag om de markt mee op te komen. Kabu zorgt er samen met u als opdrachtgever en de betrokken stakeholders voor dat die duidelijke uitvraag er komt. Ook voor een traditionele aanbesteding. Samen met u als opdrachtgever komen we tot optimale contractstukken. Vervolgens ondersteunen we u in het komen tot een zorgvuldig afgewogen besluit met betrekking tot de gunning van de opdracht.

Dat werkt als volgt:
• We beginnen, nadat alle wensen en behoeften duidelijk zijn, met het opstellen van de contractstukken (bestek, aanbestedingsleidraad en overeenkomst), of we voeren een controle uit op de bestaande contractstukken als second-opinion;
• Samen met u doorlopen we de selectiefase en de gunningsfase;
• We beoordelen de inschrijvingen en delen onze bevindingen, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen;
• We eindigen met de contractering van een partij op basis van de meest voordelige inschrijving.

Goed om te weten: ook na de gunning staan we voor u klaar om u te ondersteunen in het proces!
NEEM NU CONTACT OP