013 5056033     info@kabu.nl

RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN (RGS)

“Een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting”

Resultaatgericht samenwerken richt zit op de langlopende samenwerkingen; o.a. bij planmatige onderhoud en investeringen. Kabu begeleidt u als opdrachtgever in dit proces, zodat bij onderhoudswerken de risico’s worden geminimaliseerd en de focus op stijgende kwaliteit ligt met dalende kosten. Dat resulteert in efficiëntie voor alle partijen!

Kabu hanteert de volgende aanpak:
Het standaard stappenplan resultaatgericht samenwerken is het uitgangspunt;
We ondersteunen u in het definiëren van functionele specificaties o.b.v. de kwaliteitsuitgangspunten gekoppeld aan uw visie;
Op basis daarvan beoordelen wij de staat van onderhoud en vormen wij bepaalde scenario’s samen met de opdrachtnemer;
Daaruit volgt een advies waarbij we inzichtelijk maken welke onderhoudsingreep optimaal is;
Aansluitend stelt Kabu de benodigde overeenkomsten voor u op.

Door te focussen op de resultaatverplichting in plaats van de inspanningsverplichting wordt de opdrachtnemer verbonden aan de te behalen kwaliteit.