013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

PROGRAMMA VAN EISEN

“Een programma van eisen is pas écht geslaagd als het eindproduct voldoet aan de behoeften van de opdrachtgever én de eindgebruiker”

Een goed programma van eisen (PvE) is voor opdrachtgevers in de bouwsector van groot belang. Als opdrachtgever bent u tenslotte eindverantwoordelijk voor de inhoud van het PvE. Bovendien is het PvE een inhoudelijke vertaling van uw behoeften, uw doelstellingen voor het project. En dus wilt u dat het klopt. Tot in de puntjes.

Zo maakt Kabu een perfect programma van eisen voor uw project:
• Eerst stellen we uw behoefte, het doel en de ambitie vast;
• Vervolgens stellen we de basisstructuur van het PvE op;
• We analyseren de benodigde expertise voor de inhoudelijke invulling van het PvE;
• En formeren vervolgens het Kabu-team om te komen tot een integrale invulling;
• Het team stelt het programma van eisen in concept op;
• Past dit concept aan waar nodig;
• En stelt vervolgens het definitieve programma van eisen vast, samen met u als opdrachtgever.

Goed om te weten: Kabu richt zich primair op het opstellen van PvE’s voor UAV-gc-contracten.
Tip! Een programma van eisen kan ook wensen bevatten.
NEEM NU CONTACT OP