013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

STABU BOUWBREED GEBOUWDOSSIER

“Specificeren van een gebouw doet u tijdens de hele levenscyclus, van initiatief tot en met de sloop”

Een nieuwe manier van communiceren en specificeren in de bouw: dat is het Stabu bouwbreed project-/gebouwdossier. Kabu stelt op verschillende niveaus de eisen vast in een groeiend dossier; van abstract niveau (functionele eisen) tot een zeer gedetailleerd niveau op basis van de technische eisen. Het Kabu-gebouwdossier kan gekoppeld worden aan BIM (Bouw Informatie Modellen). Samen bepalen we welke informatie van toegevoegde waarde is voor BIM.

Kabu stelt uw gebouwdossier op de volgende manier op:
• We beginnen met een voorbespreking;
• Vervolgens stellen we eerst de informatiebehoefte en daarna de BIM-behoefte vast;
• Samen met de ontwerppartners stellen we per fase de specificaties op in concept;
• Tussentijds evalueren we de opbouw en voortgang van het gebouwdossier;
• Nadat we het concept besproken hebben en alle opmerkingen verwerkt zijn, stellen we het project-/gebouwdossier definitief vast.

Kortom: Op de juiste manier omgaan met informatie – met maximale efficiëntie en effectiviteit – draait faalkosten de nek om!
NEEM NU CONTACT OP