013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

VRAAGSPECIFICATIE

“Een vraagspecificatie is pas écht geslaagd als het aanbod in positieve zin verrast”

In de huidige bouwsector worden steeds meer vraagspecificaties opgesteld voor geïntegreerde contracten. Een goed antwoord op de vraag ‘wát wilt u precies bouwen?’ zorgt voor een goede balans tussen risico’s en kansen. Kabu kent zowel de kant van opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dat helpt om uw vraagspecificatie vlot en praktisch in te vullen. Recht op het doel af.

Zo schrijft Kabu een praktische vraagspecificatie voor uw project:
• We formeren een team met stakeholders om te komen tot een integrale invulling: wie moeten er betrokken worden in het proces?;
• Eerst stellen we uw behoefte, het doel en de ambitie vast;
• Vervolgens stellen we een conceptversie van uw vraagspecificatie op;
• Opstellen concept PVE;
• Vaststellen PVE in samenspraak met opdrachtgever.

Goed om te weten: Kabu adviseert organisaties over de veranderende processen en rollen van medewerkers.
NEEM NU CONTACT OP