013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

Onze diensten binnen Aanbesteden

AANBESTEDEN

Inschrijven op aanbestedingen geeft vaak een spanningsveld in de bedrijfsvoering.

Door de grote diversiteit aan aanbestedingsvormen is het van groot belang om op een juiste manier om te gaan met ingekomen uitvragen. Wat is bijvoorbeeld de verhouding tussen scoringskans en administratieve lasten? Binnen dit soort vraagstukken kan Kabu toegevoegde waarde leveren.