013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

SCREENING AANBESTEDINGSSTUKKEN

“Een weloverwogen keuze, gebaseerd op de juiste feiten en risico’s”

De aanbestedingsstukken zijn op de mat gevallen; en u overweegt om in te schrijven. Twijfelt u nog? Kabu beoordeelt de ingekomen aanbestedingsstukken, waarbij de risico’s voor u als opdrachtnemers zichtbaar maken. Zo kunt u, eventueel samen met ons, op basis van de juiste informatie en inzichten bepalen of inschrijven zinvol is.

Screening van de aanbestedingsstukken pakken wij als volgt aan:
• We doen een uitgebreide analyse van de aanbestedingsstukken, zoals de uitnodigingsbrief, de leidraad, aannemingsovereenkomst en de modelovereenkomst;
• Vervolgens helpen wij u met het stellen van de juiste vragen aan de opdrachtgever. Zijn bepaalde zaken wettelijk gezien niet toelaatbaar? Dan kunnen wij uw belangen behartigen richting de opdrachtgever;
• We vatten al onze bevindingen samen in een rapport, zodat u als inschrijver kunt bepalen of u meedoet aan de aanbesteding.

Met deze screening van de aanbestedingsstukken kunt u een weloverwogen keuze maken. Zo investeert u alleen in aanbestedingen die écht relevant voor u zijn.
NEEM NU CONTACT OP