013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier:
Kabu

VEILIGHEID & GEZONDHEID

“Voorkomen beter dan genezen”

Als opdrachtgever, maar ook als opdrachtnemer, wilt uer alles aan doen om de veiligheid en gezondheid op uw bouwproject te waarborgen. U wilt tenslotte niet dat één van uw medewerkers iets overkomt! Dat begint met een V&G-plan en een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de ARBO-risico’s; waarin alle afspraken over veiligheid en gezondheid zijn vastgelegd. Zijn de afspraken duidelijk? Dan maakt dat de uitvoering van het plan een stuk gemakkelijker!
Veilig ontwerpen, veilig bouwen en veilig onderhouden

Wij stellen uw V&G-plan als volgt op:
• We inventariseren de risico’s, waarin we kijken naar tekeningen, ontwerp, bouwmethodes, inzet van materieel en materiaal etc.;
• Aan alle risico’s hangen we beheersmaatregelen: praktische en uitvoerbare oplossingen;
• De maatregelen stemmen we af met de opdrachtgever en de V&G-coördinator op de bouwplaats;
• We passen het conceptplan aan en stellen met elkaar het definitieve plan vast;
• Vervolgens stellen we het plan tussentijds bij als de werkzaamheden wijzigen.

In het ontwerp moet de architect al rekening houden met hoe uw pand veilig gebouwd, gebruikt en onderhouden kan worden. Het resultaat daarvan ziet u terug in ons gedegen V&G-plan.
NEEM NU CONTACT OP