013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier:
Kabu

EISENANALYSE GEINTEGREERD CONTRACT

EISENANALYSE GEINTEGREERD CONTRACT

“Aantonen dat u als opdrachtnemer voldoet aan de eisen in de vraagspecificatie”

Complexe bouwprocessen beheersbaar maken; is vaak een uitdaging met een geïntegreerd contract. Het begint met een analyse van alle eisen die opgesteld zijn door de opdrachtgever. Binnen dit speelveld voert u tenslotte het project uit.

Om tot verificatie en validatie van de eisen te komen, doen wij het volgende:
• We analyseren de vraag: welke documenten liggen er, wat zijn de harde eisen?
• We onderzoeken of alle technische- en prestatie-eisen wel realistisch zijn. Kan de opdrachtnemer binnen de gestelde kaders de vraag naar behoren uitvoeren?
• In overleg met de opdrachtnemer spreken we hoe hij aantoont dat een project voldoet aan de opgenomen eisen;
• Onze bevindingen leggen we vast in een adviesrapport, waarmee u als opdrachtnemer uw kwaliteitsplan kunt invullen.

In een UAV-gc-contract bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de kwaliteit en de borging ervan. Die kwaliteit al aan de voorkant aantonen bij uw opdrachtgever, zorgt voor een soepel verloop van het bouwproces.
NEEM NU CONTACT OP