013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier:
Kabu

SCREENING OVEREENKOMSTEN

“Géén wurgcontracten met onbeperkte aansprakelijkheid”

Kabu zorgt ervoor dat de inhoud van de aanbestedingsstukken proportioneel, transparant en redelijk is voor de opdrachtnemer. Daar staan we voor. Door alle aanbestedingsstukken te screenen, weet u als opdrachtnemer precies waar u aan toe bent. Zo kunt u inzetten op een eerlijke verdeling van de risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Screenen van de stukken pakken wij als volgt aan:
• We doen een uitgebreide analyse van het contract;
• We controleren de documentenbijlagen, zoals de uitnodigingsbrief, de aanbestedingsleidraad, aannemingsovereenkomst en de modelovereenkomst;
• Vervolgens controleren we de (deel)bestekken, en stemmen deze af;
• Als laatste controleren we de Nota van inlichtingen;
• We vatten al onze bevindingen samen in een rapport van aanbevelingen, zodat u goed beslagen ten ijs kunt reageren naar de opdrachtgever.
Hoewel het gaat om een extra investering aan de voorkant, weten wij van Kabu zeker dat u deze terugverdient in de uitvoering. Het voorkomen van fouten in de contracten is tenslotte een stuk voordeliger dan onderlinge discussies in de uitvoering!
NEEM NU CONTACT OP