013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

STABU BESTEK

“In een goed bestek komt alle expertise van ontwerppartners samen tot één integraal geheel”

Ook als opdrachtnemer heeft u voordeel van een goed bestek. Met een goed bestek kunt u namelijk aantonen welke kwaliteit u levert. Daarnaast kunt u het bestek gebruiken als middel om uw onderaannemers mee te contracteren. Zij halen de gewenste kwaliteit tenslotte uit het bestek. Kabu investeert extra tijd en energie om te komen tot het optimale bestek; in zowel praktische als contractuele zin. Om tot dat optimale bestek te komen, controleren we ook alle bijbehorende documenten. Daarnaast zorgen wij voor samenhang tussen de verschillende onderdelen. Dat lukt altijd. Er staan niet voor niets ruim duizend Stabu2-bestekken op ons portfolio.

Kabu schrijft uw optimale bestek op deze manier:
• We beginnen met een voorbespreking, om uw wensen en informatiebehoefte vast te stellen;
• In samenwerking met de uw projectleider en/of werkvoorbereider stellen we het bestek in concept op;
• Vervolgens bespreken we het concept bestek met u als onze opdrachtgever. Heeft u opmerkingen, wijzigingen? We passen het voor u aan!
• Als alle opmerkingen aangepast zijn, stellen we samen met u het definitieve bestek vast.

Met een Kabu-bestek kunt u optimaal een marktpartij contracteren voor uw project. En heeft u later nog vragen? Kabu staat ook in de realisatie- of beheerfase voor u klaar ter ondersteuning!
NEEM NU CONTACT OP