013 5056033     info@kabu.nl

U bevind zich hier :
Kabu

STABU BOUWBREED GEBOUWDOSSIER

“Specificeren van een gebouw doet u tijdens de hele levenscyclus, van initiatief tot en met de sloop”

Een nieuwe manier van communiceren en specificeren in de bouw: dat is het Stabu bouwbreed project-/gebouwdossier. Kabu stelt op verschillende niveaus de eisen vast in een groeiend dossier; van abstract niveau (functionele eisen) tot een zeer gedetailleerd niveau op basis van de technische eisen. Handig, want zo weten uw onderaannemers exact wat er van hun verwacht wordt. Het Kabu-gebouwdossier kan gekoppeld worden aan BIM (Bouw Informatie Modellen). Samen bepalen we welke informatie van toegevoegde waarde is voor BIM.

Kabu stelt uw gebouwdossier op de volgende manier op:
• We beginnen met een voorbespreking;
• Vervolgens stellen we eerst de informatiebehoefte en daarna de BIM-behoefte vast;
• Samen met de ontwerppartners stellen we per fase de specificaties op in concept;
• Tussentijds evalueren we de opbouw en voortgang van het gebouwdossier;
• Nadat we het concept besproken hebben en alle opmerkingen verwerkt zijn, stellen we het project-/gebouwdossier definitief vast. U kunt dit dan delen met uw onderaannemers.

Kortom: Op de juiste manier omgaan met informatie – met maximale efficiëntie en effectiviteit – draait faalkosten de nek om!
NEEM NU CONTACT OP