Skip to main content

Specificeren

Programma van eisen

“Een programma van eisen is pas écht geslaagd als het eindproduct voldoet aan de behoeften van de opdrachtgever én de eindgebruiker”

Een goed programma van eisen (PvE) is voor opdrachtgevers in de bouwsector van groot belang. Als opdrachtgever bent u tenslotte eindverantwoordelijk voor de inhoud van het PvE. Bovendien is het PvE een inhoudelijke vertaling van uw behoeften, uw doelstellingen voor het project. En dus wilt u dat het klopt. Tot in de puntjes.

Zo maakt Kabu een perfect programma van eisen voor uw project:
• Eerst stellen we uw behoefte, het doel en de ambitie vast;
• Vervolgens stellen we de basisstructuur van het PvE op;
• We analyseren de benodigde expertise voor de inhoudelijke invulling van het PvE;
• En formeren vervolgens het Kabu-team om te komen tot een integrale invulling;
• Het team stelt het programma van eisen in concept op;
• Past dit concept aan waar nodig;
• En stelt vervolgens het definitieve programma van eisen vast, samen met u als opdrachtgever.

Goed om te weten: Kabu richt zich primair op het opstellen van PvE’s voor UAV-gc-contracten.
Tip! Een programma van eisen kan ook wensen bevatten.

Vraagspecificatie

“Een vraagspecificatie is pas écht geslaagd als het aanbod in positieve zin verrast”

In de huidige bouwsector worden steeds meer vraagspecificaties opgesteld voor geïntegreerde contracten. Een goed antwoord op de vraag ‘wát wilt u precies bouwen?’ zorgt voor een goede balans tussen risico’s en kansen. Kabu kent zowel de kant van opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dat helpt om uw vraagspecificatie vlot en praktisch in te vullen. Recht op het doel af.

Zo schrijft Kabu een praktische vraagspecificatie voor uw project:
• We formeren een team met stakeholders om te komen tot een integrale invulling: wie moeten er betrokken worden in het proces?;
• Eerst stellen we uw behoefte, het doel en de ambitie vast;
• Vervolgens stellen we een conceptversie van uw vraagspecificatie op;
• Opstellen concept PVE;
• Vaststellen PVE in samenspraak met opdrachtgever.

Goed om te weten: Kabu adviseert organisaties over de veranderende processen en rollen van medewerkers.

Stabu Bestek

“In een goed bestek komt alle expertise van ontwerppartners samen tot één integraal geheel”

Ieder bouwproject is gebaat bij een goed bestek. Omdat opdrachtgevers een relatief grote verantwoordelijkheid hebben, focust Kabu op goede communicatie en een uitstekende samenwerking. We investeren extra tijd en energie om te komen tot het optimale bestek; in zowel praktische als contractuele zin. Om tot dat optimale bestek te komen, controleren we ook alle bijbehorende documenten. Dat combineren we weer met een advies over bijvoorbeeld materialen. Daarnaast zorgen wij voor samenhang tussen de verschillende onderdelen. Dat lukt altijd. Er staan niet voor niets ruim duizend Stabu2-bestekken op ons portfolio.

Kabu schrijft uw optimale bestek op deze manier:
• We beginnen met een voorbespreking, om uw wensen en informatiebehoefte vast te stellen;
• In samenwerking met de ontwerppartners stellen we het bestek in concept op;
• Vervolgens bespreken we het concept bestek met u als opdrachtgever. Heeft u opmerkingen, wijzigingen? We passen het voor u aan!
• Als alle opmerkingen aangepast zijn, stellen we samen met u het definitieve bestek vast.

Met een Kabu2-bestek kunt u optimaal een marktpartij contracteren voor uw project. En heeft u later nog vragen? Kabu staat ook in de realisatie- of beheerfase voor u klaar ter ondersteuning!

Stabu Elementen Bestek NL/Sfb

“Met een elementen bestek sluit u aan bij de BIM Basis ILS”

Ieder bouwproject is gebaat bij een goed bestek. Omdat BIM in steeds meer projecten een prominentere rol in neemt beiden we u de mogelijkheid om met specificeren hier op aan te sluiten. Daarbij kunnen we gebruik maken van de NL/Sfb classificatie (of alternatief de NEN2699). De elementenmethode leent zich ook voor het opstellen van (compactere) prestatiebestekken in bijvoorbeeld de VO+/Do fase.

Kabu schrijft uw optimale bestek op deze manier:
• We beginnen met een voorbespreking, om uw wensen en informatiebehoefte vast te stellen;
• In samenwerking met de ontwerppartners stellen we het bestek in concept op;
• Vervolgens bespreken we het concept bestek met u als opdrachtgever. Heeft u opmerkingen, wijzigingen? We passen het voor u aan!
• Als alle opmerkingen aangepast zijn, stellen we samen met u het definitieve bestek vast.

Met een Kabu-bestek kunt u optimaal een marktpartij contracteren voor uw project. En heeft u later nog vragen? Kabu staat ook in de realisatie- of beheerfase voor u klaar ter ondersteuning!

BIM Bestek

“De I in BIM!”

In navolging op het specificeren van het elementen bestek kunnen we de specificaties koppelen aan de BIM modellen. We schrijven daarbij specificaties weg in links/URL-en in een External pSet. Het handigste is wellicht om onderstaande video te bekijken om te zien hoe dit functioneert:

Video: Specificeren gekoppeld aan BIM

Tip! Toets modellen op basis van een NL/Sfb ruleset voor een vliegende start!

Technische omschrijving

“Compleet op maat. Kabu’s technische omschrijving is ‘fit to purpose’!”

Uw projectrealisatie komt dichterbij; maar nog niet alles staat tot in detail vast. Wij begrijpen dat. En daarom biedt Kabu maximale flexibiliteit als het gaat om de technische omschrijving van uw bouwproject. Wij willen dat u grip krijgt op de kwaliteit die geleverd wordt, en dat die kwaliteit goed vastgelegd wordt. Compact of uitgebreid? Voor ons maakt het niet uit. Maar kwaliteit staat voorop, dat staat vast!

Die kwaliteit in uw technische omschrijving verzorgen wij zo:
• We starten met een voorbespreking; waarin we de informatiebehoefte vaststellen;
• Vervolgens stellen we een technische omschrijving op in concept;
• Nadat we het concept met u besproken hebben, verwerken we alle correcties;
• Samen stellen we daarna de definitieve technische omschrijving vast;
• Aan het einde evalueren we het proces en de omschrijving.

Tip! Met een goede technische omschrijving bent u zeker van een vlekkeloos project. Een investering die zich terugverdient!