Skip to main content

Contracteren

Aannemingsovereenkomst

“Een heldere overeenkomst voorkomt discussie in de realisatie”

De aannemingsovereenkomst is de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De basis van de samenwerking tijdens een bouwproject. Of u nu opdrachtgever of opdrachtnemer bent, die overeenkomst wilt u op orde hebben. Kabu controleert of de aannemingsovereenkomst wel voldoet aan de juridische eisen, en of alle onderlinge afspraken wel correct opgenomen zijn. U wilt er tenslotte niet halverwege achter komen dat er onvolkomenheden in het contract zitten.

Onze aanpak:
• We beginnen met inlezen in het project: wat wordt er gebouwd, wie zijn er betrokken, wat zijn de kwaliteitseisen?;
• Vervolgens analyseren we de contractstukken;
• Aansluitend stellen we de wensen van u als klant vast;
• Op basis van alle verkregen informatie stellen wij de conceptovereenkomst op;
• De conceptovereenkomst nemen we met u door; zodat we daarna de definitieve overeenkomst kunnen aanleveren.

Een goed contract zonder tegenstrijdigheden is belangrijk, dat snappen we allemaal. Deze extra investering aan de voorkant, verdient u dubbel en dwars terug tijdens de realisatie.

Bouwteam overenkomst

“Een heldere overeenkomst voorkomt discussie in de realisatie”

De bouwteamovereenkomst is de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarin taken, verantwoordelijkheden en de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vastgelegd Of u nu opdrachtgever of opdrachtnemer bent, die overeenkomst wilt u op orde hebben. Kabu controleert of de bouwteamovereenkomst wel voldoet aan de juridische eisen, en of alle onderlinge afspraken wel correct opgenomen zijn. U wilt er tenslotte niet halverwege achter komen dat er onvolkomenheden in het contract zitten.

Onze aanpak:
• We beginnen met inlezen in het project: wat wordt er gebouwd, wie zijn er betrokken, wat zijn de kwaliteitseisen?;
• Vervolgens analyseren we de contractstukken;
• Aansluitend stellen we de wensen van u als klant vast;
• Op basis van alle verkregen informatie stellen wij de conceptovereenkomst op;
• De conceptovereenkomst nemen we met u door; zodat we daarna de definitieve overeenkomst kunnen aanleveren.

Een goed contract zonder tegenstrijdigheden is belangrijk, dat snappen we allemaal. Deze extra investering aan de voorkant, verdient u dubbel en dwars terug tijdens de realisatie.

Design Build (Maintain) overeenkomst

“Een overeenkomst waar geen twijfel over bestaat”

DBM-overeenkomsten, of een variant hierop, zijn aan de orde van de dag. Bij steeds meer contracten ligt de verantwoordelijkheid voor ontwerp, bouw en onderhoud bij dezelfde uitvoerende partij. Als opdrachtgever wilt u dus op voorhand perfect vastgelegd hebben wat u nu eigenlijk wilt, aan welke kwaliteit je gebouw moet voldoen, en welke specificaties het pand kent. Kabu zorgt ervoor dat die overeenkomst compleet, en afgestemd is op de vraagspecificatie, zodat nergens twijfel over kan ontstaan.

Dat doen wij als volgt:
• We beginnen met inlezen in het project: wat wordt er gebouwd, wie zijn er betrokken, wat zijn de kwaliteitseisen?;
• Vervolgens analyseren we de contractstukken;
• Aansluitend stellen we de wensen van u als klant vast;
• Op basis van alle verkregen informatie stellen wij de conceptovereenkomst op;
• De conceptovereenkomst nemen we met u door; zodat we daarna de definitieve overeenkomst kunnen aanleveren.

Tip! Er zijn verschillende varianten UAV-gc-contracten mogelijk. Als u onderhoud meeneemt in het contract, resulteert dat in een extra investering; maar ook in een betere kwaliteit. Wij stellen graag de onderhoudsbehoefte voor u vast!

Screening overeenkomsten

“Géén wurgcontracten met onbeperkte aansprakelijkheid”

Kabu zorgt ervoor dat de inhoud van de aanbestedingsstukken proportioneel, transparant en redelijk is voor de opdrachtnemer. Daar staan we voor. Door alle aanbestedingsstukken te screenen, weet u als opdrachtnemer precies waar u aan toe bent. Zo kunt u inzetten op een eerlijke verdeling van de risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Screenen van de stukken pakken wij als volgt aan:
• We doen een uitgebreide analyse van het contract;
• We controleren de documentenbijlagen, zoals de uitnodigingsbrief, de aanbestedingsleidraad, aannemingsovereenkomst en de modelovereenkomst;
• Vervolgens controleren we de (deel)bestekken, en stemmen deze af;
• Als laatste controleren we de Nota van inlichtingen;
• We vatten al onze bevindingen samen in een rapport van aanbevelingen, zodat u goed beslagen ten ijs kunt reageren naar de opdrachtgever.
Hoewel het gaat om een extra investering aan de voorkant, weten wij van Kabu zeker dat u deze terugverdient in de uitvoering. Het voorkomen van fouten in de contracten is tenslotte een stuk voordeliger dan onderlinge discussies in de uitvoering!

Eisenanalyse geïntegreerd contract

“Aantonen dat u als opdrachtnemer voldoet aan de eisen in de vraagspecificatie”

Complexe bouwprocessen beheersbaar maken; is vaak een uitdaging met een geïntegreerd contract. Het begint met een analyse van alle eisen die opgesteld zijn door de opdrachtgever. Binnen dit speelveld voert u tenslotte het project uit.

Om tot verificatie en validatie van de eisen te komen, doen wij het volgende:
• We analyseren de vraag: welke documenten liggen er, wat zijn de harde eisen?
• We onderzoeken of alle technische- en prestatie-eisen wel realistisch zijn. Kan de opdrachtnemer binnen de gestelde kaders de vraag naar behoren uitvoeren?
• In overleg met de opdrachtnemer spreken we hoe hij aantoont dat een project voldoet aan de opgenomen eisen;
• Onze bevindingen leggen we vast in een adviesrapport, waarmee u als opdrachtnemer uw kwaliteitsplan kunt invullen.

In een UAV-gc-contract bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de kwaliteit en de borging ervan. Die kwaliteit al aan de voorkant aantonen bij uw opdrachtgever, zorgt voor een soepel verloop van het bouwproces.